computercentrale.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van computercentrale.be kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie wordt door computercentrale.be (en al haar dochterondernemingen en merken) gebruikt met als doel de bezoeken aan onze website zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken, alsook bestellingen zo snel en makkelijk mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van computercentrale.be. De bezoeker geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

computercentrale.be gebruikt deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. computercentrale.be zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand, welke bewaard worden op een beveiligde server. computercentrale.be zal de persoonlijke informatie uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke informatie wordt door computercentrale.be niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

De website gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies ontvangt.

computercentrale.be is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van computercentrale.be, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. computercentrale.be is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

Onze klantendienst helpt u verder indien u informatie nodig heeft over uw gegevens, of indien u deze wenst te wijzigen of te verwijderen. Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Deze privacyverklaring is integraal opgenomen in Artikel 12 van onze Algemene Voorwaarden.